Algemene Voorwaarden - versie 1.5
 • Belangrijke Juridische Mededeling!!
 • Definities
 • Overeenkomst
  • Over het bedrijf
  • Toegankelijkheid
  • Ingang
  • Algemene bepalingen
  • Eigendom van auteursrechten
  • Toegestaan gebruik
  • Beperkingen in gebruik
  • Toestemming tot gebruik van informatie
  • Persoonlijke data en de Privacy Policy
  • Beledigend en Aanstootgevend taalgebruik
  • Verboden te adverteren
  • Beëindiging van de overeenkomst
 • Spelregels
  • Kennis en kunde
  • Spel beëindiging
  • Alleen handmatig spelen
  • Competities en promoties
  • Data afwijkingen
  • Statistieken en aanverwante informatie
 • Verantwoord spelgedrag
  • Hulp
  • Zelf limitering & Zelf uitsluiting
 • Accounts
  • Algemene bepalingen
  • Registratie en identiteit van de deelnemer
  • Openen van een account
  • Gebruikersnaam
  • Wachtwoord beveiliging
  • Meerdere accounts
  • Misbruik van accounts
  • Inactieve accounts
  • Sluiten van accounts
 • Betalingen
 • Elektronische Service Provider
 • Betalingen door de deelnemer
  • Betalingen door Zweeler
  • Spelers reserve
  • Extra bepalingen inclusief anti witwas richtlijnen
 • Systeem
 • (Eind)gebruikers overeenkomt
 • Vrijwaringsclausule en beperking van aansprakelijkheid
 • Gebruik van de internet site
  • Diensten
  • Verlies en/of beschadiging
  • Intellectueel eigendom
  • Contractbreuk
  • beperking van aansprakelijkheid
 • Klachten
 • geschillenregeling
 • Toepasselijk recht

BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING GERICHT OP HET GEBRUIK VAN ZWEELER

Deelnemen aan Zweeler heeft directe gevolgen voor u en uw individuele rechten en verplichtingen. Wij raden iedereen die begint (of overweegt te beginnen) met deelnemen aan Zweeler met klem aan om deze voorwaarden uiterst zorgvuldig te lezen inclusief de volgende separate, bijbehorende richtlijnen.

 • De privacy richtlijnen (PP),
 • De anti-witwas richtlijnen (AML),
 • De bonus voorwaarden (BTC),
 • Debeveiligings richtlijnen (SEC),
 • De verantwoord spelen richtlijnen (RGP), en
 • De deelnemer ervaringsindicator (PEX),

Gezamenlijk genaamd de “Zweeler richtlijnen”.

BELANGRIJK! UW TOETREDING TOT DEZE INTERNET SITE IS ONDERHEVIG AAN JURIDISCH BINDENDE VOORWAARDEN. LEES A.U.B. ZORGVULDIG ALLE VAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN ALVORENS VERDER TE GAAN. TOEGANG VERKRIJGEN TOT DEZE INTERNET SITE DOOR OP DE “IK GA AKKOORD” KNOP TE DRUKKEN STAAT GELIJK AAN UW HANDTEKENING EN GEEFT AAN DAT U AKKOORD BENT MET DEZE VOORWAARDEN EN DAT U DEZE AANVAARDT ALS JUIRIDISCH BINDEND. MAAK GEEN GEBRUIK VAN DEZE INTERNET SITE ALS U NIET AKOORD BENT MET DEZE VOORWAARDEN.

Deze juridische voorwaarden (de “overeenkomst”) vormen een overeenkomst tussen u en Zweeler ltd. ("het bedrijf”).  Elk van de termen “wij”, “ons,” en “onze” staat gelijk aan het bedrijf. De ingangsdatum van deze overeenkomst is het moment waarop u deze overeenkomst accepteert of wordt geacht deze te hebben geaccepteerd conform de procedures die beschreven staan in deze overeenkomst.

Deze overeenkomst heeft invloed op uw juridische rechten. Wij adviseren met klem dat deze voorwaarden voordat u klikt op de “Ik ga akkoord” knop in zijn geheel zorgvuldig worden doorgelezen en u onafhankelijke juridische hulp zoekt als er vragen zijn die u over de overeenkomst heeft.

U kunt zich alleen inschrijven als u instemt met ALLE voorwaarden die staan beschreven in deze overeenkomst.

Definities

Aanvrager: Iedere persoon is een aanvrager zolang men actief bezig is met het aanvraagproces via de Internet Site met als doel om deelnemer te worden aan de spellen.

Aanvraag formulier: het formulier dat dient te worden ingevuld door de aanvrager om een gebruikers account te openen.

Spel (spellen): Een (vaardigheids) spel dat door het bedrijf is gemaakt en op de Internet Site wordt aangeboden ten gunste van de deelnemer en is goedgekeurd door de handhavers in het rechtsgebied waar de deelnemer zich in bevindt.

Leverancier: Iedereen die rechtstreeks diensten uitvoert ten gunste van het bedrijf en/of aan het bedrijf gelieerde bedrijven als een onafhankelijk dienstverlener, inclusief maar niet beperkt tot consultants, verkopers en agenten.

Medewerker: Iedere medewerker, leidinggevende, manager of directeur van het bedrijf en/of gelieerde bedrijven.

Bijdrage: het geldbedrag wat door de deelnemer aan het bedrijf wordt voldaan om deel te nemen aan een spel.

Extern Sport Evenement: Een sportevenement waar een spel van het bedrijf aan refereert en waarover door de deelnemer een uitspraak wordt gedaan. Wanneer het evenement is afgelopen, worden deze uitspraken tegen de daadwerkelijke uitkomsten van dit sport evenement gehouden.

Force Majeure: Omstandigheden, buiten de controle van het bedrijf, die ervoor zorgen dat de (gehele) uitvoering of voortzetting van een spel / spellen niet raadzaam, commercieel onuitvoerbaar, illegaal en/of onmogelijk is of is geworden.

Directe familie: Levenspartner, partner, (groot)ouders, kinderen en/of broers en zussen.

Internet Site: de internet gateway die toegankelijk is via het internet adres: www.Zweeler.com, waar alle actuele en relevante informatie over het bedrijf en haar bezigheden is gepubliceerd en via welke de spellen en alle processen, regels, richtlijnen en voorwaarden worden aangeboden aan de aanvrager/deelnemer. In het belang van deze overeenkomst omvat de Internet Site eveneens alle sub-domeinen die vallen onder het adres www.Zweeler .com, inclusief maar niet beperkt tot: <https://en.zweeler.com/>,<https://es.zweeler.com/>,

<https://nl.zweeler.com/>, <https://de.zweeler.com/>, <https://fr.zweeler.com/>, <https://pt.zweeler.com/>,<https://ru.zweeler.com/>, <https://pl.zweeler.com/>, <https://it..zweeler.com/>, <https://it2.zweeler.com/>, <https://sk.zweeler.com/>, <https://no.zweeler.com/>, <https://cz.zweeler.com/>

Gebruikersnaam en wachtwoord: De combinaties van letters, cijfers en symbolen die de aanvrager heeft gekozen ten tijde van het registreren voor een gebruikersaccount en welke door de deelnemer worden gebruikt om zich aan te melden bij deze gebruikersaccount.

Deelnemer: U bent deelnemer geworden direct na het – als aanvrager- succesvol afronden van het aanvraagproces.

Server: De data opslagfaciliteit die de details van alle activiteiten, die plaatsvinden op het netwerk, opslaat inclusief de activiteiten die op de Internet Site plaatsvinden en tevens zorgt voor de beschikbaarheid van capaciteit op het netwerk.

Systeem: Gezamenlijk, alle programmatuur, applicaties en databases en alle overige bijbehorende en/of afgeleide inhoud die toegankelijk is voor de deelnemer of op andere wijze door de deelnemer wordt gebruikt via de Internet Site om deel te nemen aan de spellen.

Gebruikersaccount: Een persoonlijke account die wordt geopend door de aanvrager en door het bedrijf wordt onderhouden voor de deelnemer.

Over het bedrijf

Zweeler Ltd. (het bedrijf) een bedrijf, rechtmatig geregistreerd volgens de wetten en regels van Malta op 11 maart 2010 met registratienummer C 48982. Zweeler Internet Site is  regulated by the Malta Gaming Authority (MGA). Zweeler Ltd. is registered at 209 Marina Street, Pieta` PTA 9041, Malta and licensed to provide controlled skill gaming services under License No. MGA/B2C/376/2017, issued on the 1st of May 2017 by the Malta Gaming Authority in Malta.

Overeenkomst

Toelatingsvoorwaarden

U moet minimaal achttien (18) jaar zijn om een gebruikers account te kunnen openen, deel te nemen aan de spellen en voor het winnen van prijzen die via de Internet Site worden aangeboden.  In rechtsgebieden waar de minimum toegestane leeftijd volgens de wet hoger is dan achttien (18) jaar, dient u te voldoen aan de eisen die deze wet binnen het rechtsgebied aangeeft. Indien u een rechtmatig ingezetene bent van de Republiek Estland, dan dient u minimaal eenentwintig (21) jaar te zijn om een gebruikers account te kunnen openen.

Het is de verantwoordelijkheid van de Speler te weten of het gebruiken en openen van een gebruikers account binnen hun rechtsgebied is toegestaan. Gestort geld of geld gewonnen door welk van dergelijke personen dan ook zal in beslag worden genomen door de autoriteiten. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor aanvragers/deelnemers die met opzet of per ongeluk lokale wetgeving overtreden. Van (pogingen tot) het illegaal/onrechtmatig aanmelden zal het bedrijf aangifte doen bij de lokale autoriteiten.

Het is medewerkers, leveranciers en hun directe familie verboden om gebruikers accounts te openen en/of deel te nemen aan de spellen tijdens hun contractuele verbintenis bij/met het bedrijf. Dit is echter niet van toepassing indien directe familieleden, uit hoofde van het bedrijf, nadrukkelijk en schriftelijk toestemming hebben verkregen tot het spelen via de Internet Site.

Het is professionele en amateur atleten, sport agenten, coaches, team eigenaren, team medewerkers, scheidsrechters, bondsleden en hun directe familie strikt verboden en niet toegestaan, om deel te nemen aan de spellen die verbonden zijn aan de sport(en) waar zij betrokken bij zijn.

Het is de volgende personen ook strikt verboden om een gebruikers account te openen, deel te nemen aan de spellen en het winnen van prijzen die worden aangeboden via de Internet Site.

 • Iedere medewerker of leverancier van iedere "Fantasy Sports" site en alle directe familieleden van een dergelijk persoon;
 • Ieder persoon die toegang heeft tot enige al dan niet vertrouwelijke voor-informatie die niet toegankelijk is voor alle andere deelnemers van een spel waardoor deze deelnemer een voordeel heeft of heeft gehad ten opzichte van de andere deelnemers (gezamenlijk genaamd: Pre-release Data);
 • Iedere medewerker of leverancier die verbonden is aan een sport bond of een vergelijkbare instantie waar het dergelijke personen door deze instantie zelf is verboden deel te nemen aan dergelijke spellen;
 • Iedere persoon voor wie het door een wettelijke uitspraak verboden is deel te nemen;
 • Iedere persoon die "pre-release data/ voorinformatie" of enige andere niet publiekelijk toegankelijke informatie, die een voordeel verschaft bij het deelnemen aan de spellen, heeft ontvangen van een persoon of instantie voor wie het verboden is om deel te nemen aan de spellen zoals beschreven in deze voorwaarden.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om iedere gebruikers account te sluiten die verbonden is aan een persoon die deze toegankelijkheidsvoorwaarden overtreedt, alsmede het recht om iedere betaling (van winst uit de spellen) aan deze persoon/ gebruikers account te stoppen. Het bedrijf zal deze verrichtingen uitvoeren zonder enig vooroordeel over de rechten die zij heeft jegens de overtreder in relatie tot een arbeidscontract of enig ander contract dat van kracht is tussen de partijen.

Acceptatie

Deze overeenkomst gaat direct in als u heeft geklikt op de "Ik ga akkoord” knop die op de internet Site verschijnt in het laatste stadium van het aanmeldingsproces. Door te klikken op de deze knop verklaart u dat u naar het bedrijf toe garant staat dat u alles volledig begrijpt en akkoord gaat met de volledige inhoud van deze overeenkomst en dat uw tekortkoming in het nakomen hiervan kan resulteren in diskwalificatie en/of afsluiting van de gebruikers account, opeisbaarheid van bedragen en/of juridische stappen gericht tegen u. Deze overeenkomst omvat alle richtlijnen en/of regels die verbonden zijn aan Zweeler spellen die op de Internet Site worden geplaatst en zoals zo nu-en-dan worden aangepast door het bedrijf. De overeenkomst blijft van kracht totdat deze volgens de in dit document beschreven procedures is beëindigd.

Algemene bepalingen

Mocht er op enig moment sprake zijn van onduidelijkheid over de inhoud van dit document in de Engelse versie ten opzichte van enige andere taal, dan zal het document in de Engelse taal altijd als de correcte en leidende versie worden aangehouden.

De Internet Site is eigendom van het bedrijf. De overeenkomst tussen u en het bedrijf bepaalt dat het u is toegestaan om deel te nemen aan de spellen gebaseerd op de voorwaarden van deze overeenkomst. U en het bedrijf zijn het erover eens dat de regels en richtlijnen volledig en alleen vastliggen in deze overeenkomst zoals beschreven in dit document en aangeboden op de Internet Site. De Zweeler voorwaarden en richtlijnen zijn de enige officiële referentiebron in geval van enig dispuut of een complicatie gerelateerd aan het gebruik van de Internet Site en of het systeem. Alle spellen zijn naar behoren onderhevig aan de (spel)regels zoals beschreven in deze overeenkomst.

U MOET deze overeenkomst lezen alvorens de Internet Site te gebruiken. Het openen van een gebruikers account en/of gebruik van de Internet Site is een bevestiging dat U de voorwaarden heeft gelezen, deze begrijpt en akkoord gaat om gebonden te zijn aan de inhoud ervan. Door deel te nemen aan de spellen, erkent u dat u de spellen en/of enige andere dienstverleningsvorm aangeboden via de Internet Site op geen enkele manier aanstootgevend, bezwaarlijk, oneerlijk of onfatsoenlijk vind.

 !!! WAARSCHUWING !!!

HET BEDRIJF VRAAGT U NADRUKKELIJK EN MET KLEM OM GEEN GEBRUIKERS ACCOUNT AAN TE MAKEN EN GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE INTERNET SITE ALS U NIET OF NIET VOLLEDIG AKKOORD BENT, GEBONDEN TE ZIJN AAN ALLE ZWEELER REGELS, RICHTLIJNEN EN VOORWAARDEN.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om (delen van) deze regels, richtlijnen en voorwaarden aan te passen, te schorsen, toe te voegen en of te verwijderen. In geval van aanpassing op enigerlei wijze, zal u bij het inloggen door middel van een pop-up bericht worden geattendeerd op deze wijziging(en). U zal worden verzocht om de aangepaste versie te accepteren. Uw acceptatie van deze aangepaste versie is direct ook het moment van ingang van de geaccepteerde wijziging(en).

Het bedrijf is op geen enkele wijze verplicht om te controleren of u gebruik maakt van de Internet Site op basis van de vernieuwde/aangepaste regels, richtlijnen en/of voorwaarden. De versie die op de Internet Site staat is de actieve versie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de aanpassingen van Zweeler richtlijnen en voorwaarden en de gevolgen die dit heeft of zal hebben voor u. Indien u weigert om gebonden te zijn aan deze wijzigingen dan dient u direct te stoppen met het gebruik van de Internet Site en/of het systeem waarna u het bedrijf over dit besluit dient in te lichten via e-mail op het volgende adres: info@zweeler.com. Doorgaan met het gebruiken van de Internet Site en/of het systeem staat gelijk aan een bevestiging dat u akkoord gaat om gebonden te zijn aan de uitgevoerde aanpassingen in de regels, richtlijnen en /of voorwaarden.

Het bedrijf adviseert u om de regels, richtlijnen en voorwaarden regelmatig te lezen en het bedrijf adviseert u specifiek en nadrukkelijk om dit te doen wanneer u bericht(en) over de aanpassing hiervan heeft ontvangen en u bent doorgegaan met het deelnemen aan de spellen.

Het bedrijf heeft een zero-tolerance beleid waar het ongepaste spelmethodes en frauduleuze activiteiten betreft. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om uw gebruikers account te schorsen en/of uw gegevens te delen met de toepasselijke autoriteiten en instanties op het moment dat zij van mening is dat u oneerlijk en/of illegaal spel heeft gespeeld en/of heeft getracht te frauderen.

Eigendom van Auteursrechten

Door te klikken op "Ik ga akkoord" erkent u dat alle informatie, inhoud, rapporten, data, databestanden, grafieken, interfaces, web pagina's, tekst, tekstbestanden, bestanden, software, product namen, befrijfsnamen, merken, handelsmerken, dienstmerken, logo's inclusief de naam Zweeler zoals weergegeven op deze Internet Site (gezamenlijk genaamd: de "Inhoud") inclusief de wijze waarop deze inhoud is weergegeven, wordt aangeboden en verschijnt en alle informatie die hieraan verbonden is, het eigendom zijn van haar rechtmatige eigena(a)r(en) zoals beschreven, het bedrijf of haar licentiehouders, eender wat van toepassing is.  Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken zal de term "Inhoud" ook betekenen: beelden, foto's, tekeningen, plaatjes, grafische weergaven, animaties, video's, muziek, audio, teksten en de spellen die op de Internet Site staan. U erkent dat de inhoud is beschermd door auteursrecht en dat het bedrijf alle rechten voorbehoudt. 

Toegestaan gebruik

Het bedrijf verstrekt u een persoonlijke niet overdraagbare, niet exclusieve licentie waarmee u eenmalig toegang hebt om een exemplaar van de inhoud te lezen en te downloaden voor het eigen gebruik van de Internet Site. U gaat akkoord dat uw gebruik van de Internet Site en/of het systeem onderhevig is aan de voorwaarden van deze overeenkomst en de eindgebruikersovereenkomst die hierin is opgenomen.

Beperkingen in het gebruik

U gaat ermee akkoord dat u het volgende NIET zal doen/uitvoeren:

 • Het distribueren van de inhoud voor enig doel inclusief en zonder beperkingen: het (op)bouwen van een (interne) database, her distributie of reproductie van de inhoud door de pers of media of via een commercieel netwerk, kabel of satelliet systeem;

Of,

 • Creëren van afgeleide versies, omgekeerd samenstellen, ontleden, ontbinden, aanpassen, vertalen, (ver)zenden, (her)inrichten, verbeteren, kopiëren, samenvoegen, verkopen, doorverkopen, exporteren, samenstellen, transfer, adapt, loan, uitlenen, verhuren, leasen, toewijzen, delen, uitbesteden, outsource, host, publiceren, beschikbaar stellen aan iemand anders of op andere wijze gebruiken, direct dan wel indirect, van de inhoud in zijn geheel of in delen, in iedere vorm en/of op iedere manier hoe dan ook, zowel de fysieke, digitale of enige andere versie. U staat ervoor in niets te accepteren en op geen enkele wijze te acteren op een manier waardoor u inbreuk zou maken op de eigendomsrechten van het bedrijf dan wel op enige andere manier het bedrijf en/of haar licentiehouders zou schaden en/of toegang tot de inhoud zou bieden aan enige derde partij. De beperkingen beschreven in de overeenkomst zijn niet of slechts gedeeltelijk van toepassing indien de lokale wetgeving deze beperkingen onwettig acht.

Toestemming tot gebruik van informatie

Met uitzondering van uw persoonlijk gegevens, waarover alles beschreven staat in onze privacy policy (PP) richtlijn, verstrekt u hiermee toestemming aan het bedrijf tot het onophoudelijk, ongelimiteerde, royalty vrije, wereldwijde, niet exclusieve, onomkeerbare, overdraagbare recht tot publiceren, weergeven, kopiëren, reproduceren, bundelen, distribueren, vermarkten, creëren van afgeleide versies, aanpassen, vertalen, (ver)zenden, inrichten, verbeteren, doorverkopen, exporteren, samenvoegen, transfer, uitlenen, verhuren, ver-leasen, toewijzen, delen, outsource, uitbesteden, hosten, beschikbaar stellen aan enig andere persoon of op andere wijze gebruiken van, enige informatie of inhoud die u verstrekt, direct of indirect op of via deze Internet Site dan wel verzonden aan het bedrijf via e-mail of een andere correspondentie vorm, inclusief maar niet beperkt tot ideeën, concepten, uitvindingen, kennis, technieken of enig intellectueel eigendom daarin inbegrepen, voor welk doeleinde dan ook. Het bedrijf zal op geen enkele wijze gebonden zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen waar het dergelijke informatie betreft tenzij specifiek schriftelijk overeengekomen met het bedrijf of waar de wetgeving dit eist. U erkent en staat ervoor garant dat u het recht heeft om deze toestemming te verstrekken.

Persoonlijke Data en de Privacy Policy

Onderworpen aan de richtlijnen van de Privacy Policy (PP) mag het bedrijf zonder dat het hiertoe verplicht is, zo nu en dan, uw gebruik van de Internet Site monitoren en deze gegevens, verzamelen, opslaan, gebruiken en vrijgeven aan derden persoonlijk data over u en uw gebruik van de Internet Site. U geeft hiermee toestemming aan de verzameling, opslag, gebruik en vrijgave hiervan en ziet af van enige privacy rechten die u in dit verband heeft. Deze overeenkomst omvat de richtlijnen van de separaat beschikbare Privacy Policy (PP). Indien er een conflict ontstaat tussen de richtlijnen van de (PP) en deze overeenkomst dan is deze overeenkomst leidend en richtinggevend. Lees de (PP) voor meer informatie over hoe het bedrijf omgaat met registratie gegevens en bepaalde andere informatie die wij van u inwinnen.

Beledigend en Aanstootgevend taalgebruik

Beledigend en aanstootgevend taalgebruik is niet toegestaan. Niet in de openbare gedeelten van de Internet Site, noch richting de medewerkers van het bedrijf. Iedere overtreding van deze richtlijn kan resulteren in de opschorting/schorsing van uw gebruikers account of enige andere actie die door het bedrijf noodzakelijk wordt geacht teneinde naleving van deze richtlijn te bewerkstelligen. U stemt ermee in geen onwettelijke, obscene, lasterlijke, onterende, dreigende en wet overschrijdende of anderszins, algemeen beschouwend aanstootgevende teksten en/of materialen te plaatsen via de Internet Site of in correspondentie met de medewerkers van het bedrijf. Beledigend en aanstootgevend taalgebruik omvat maar is niet beperkt tot uitdrukkingen die in de opinie van het bedrijf obsceen, godslasterlijk, discriminerend, racistisch, kwaadsprekend, onnodig agressief, van slechte smaak of in strijd met de doelstellingen van onze Internet Site chat functie zijn.

Bovendien stemt u ermee in dat u geen uitspraken zal doen op of via de Internet Site die promotie van een website, dienst of product tot doel heeft tenzij het bedrijf betreft. U zal eveneens geen uitspraken doen over het bedrijf, de Internet Site en/of de spellen die niet waar zijn of die redelijkerwijs als minachtend of negatief kritisch kunnen worden beschouwd

Verboden te adverteren

Op geen enkel moment zult u of enig ander persoon of organisatie waar u aan verbonden bent producten of websites van derden promoten aan mede deelnemers zonder dat u hiertoe voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf heeft gekregen. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om gebruikers accounts van deelnemers te schorsen of voor onbepaalde tijd te beëindigen indien deze misbruik maken van de Internet Site voor het adverteren van producten, websites of diensten waarvoor geen toestemming is verkregen van het bedrijf.

Beëindiging van de overeenkomst

U kunt deze overeenkomst op ieder gewenst moment beëindigen door uw verzoek tot beëindiging via email te sturen aan: info@zweeler.com. Het is uw verantwoordelijkheid om het openstaande saldo ten tijde van de opzegging te vereffenen. Het bedrijf kan en zal de overeenkomst alleen beëindigen als het openstaande saldo volledig is vereffend ten tijde van het verzoek tot beëindiging.

De beëindiging van deze overeenkomst is pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging hiervan hebt ontvangen van het bedrijf. Na de beëindiging van de overeenkomst bent u niet langer bevoegd om gebruik te maken van de Internet Site en het systeem en bent u verplicht tot : 1). het verwijderen van het systeem van uw computer en 2). het vernietigen van alle documentatie die gerelateerd is aan de Internet Site en/of het systeem, in uw bezit, in uw macht en/of onder uw controle. 

Direct na beëindiging is het bedrijf gebonden tot de vergoeding van het integrale bedrag dat staat aangegeven op uw gebruikers account na verrekening van enig bedrag waar het bedrijf nog recht op heeft.

De beëindiging van deze overeenkomst zal geen afbreuk doen aan een ander recht of verbintenis van een der partijen met betrekking tot een overtreding zoals hierin beschreven of een andere overtreding.

Met uitzondering van de voorbehouden zoals aanvaard voorafgaande aan de beëindiging, komen alle bestaande verplichtingen tussen partijen te vervallen na beëindiging van deze overeenkomst.

Spelregels

Kennis en Kunde

De spellen zijn spellen van "kennis en kunde". Ieder spel heeft regels en richtlijnen die door het bedrijf zijn vastgelegd. Deze regels en richtlijnen verstrekken alle objectieve basis elementen die in ogenschouw genomen dienen te worden wanneer u besluit deel te nemen aan een spel.

Nadat een Extern sport evenement is geëindigd, kan de uitslag van het hieraan verbonden spel niet meer worden gewijzigd of geannuleerd. Het bedrijf zal alles wat redelijk is en binnen haar mogelijkheden valt, doen om met deze uitslagen te werken als zijnde de correcte uitslag maar behoudt zich desondanks het recht voor om bijvoorbeeld in een Force Majeure situatie de uitslag slechts gedeeltelijk of in zijn geheel niet te accepteren.

Gewonnen bedragen worden gecrediteerd aan de gebruikers account na de bevestiging van de finale uitslag van een Extern sport evenement. Het bedrijf maakt gewonnen bedragen alleen over aan de persoonsgegevens en adresgegevens die verbonden zijn aan de gebruikers account en zoals bekend in de boeken van het bedrijf. Meer details over uitbetalingen zijn terug te vinden in het hoofdstuk Betalingen van deze overeenkomst.

Spel beëindiging

Een extern sport evenement kan door de organisatie ervan worden beëindigd. Het bedrijf heeft geen invloed op deze beslissing en kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gehouden voor deze vormen van Force Majeure beëindiging en de gevolgen die dit heeft voor de aan dit evenement verbonden spellen.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elk spel dat het aanbiedt via de Internet Site, zonder uitzonderingen, te stoppen voor-, tijdens of na de start van het hieraan verbonden externe sport evenement.

In geval van beëindiging kan een terugstorting van toepassing zijn. Details over terugstorting in geval van beëindiging kunnen worden nagelezen in het hoofdstuk Betalingen van deze overeenkomst.

Alleen handmatig spelen

Alle handelingen die in verband met een spel verricht worden, moeten persoonlijk en handmatig worden uitgevoerd door de deelnemer via de gebruikers interface die toegankelijk is via het systeem.

Het gebruik van kunstmatige intelligentie, inclusief en zonder beperkingen "robots" is strikt verboden in verband met het systeem en de spellen. Het bedrijf is gecommitteerd tot het detecteren en beschermen tegen software programma's die zijn ontworpen om artificiële intelligentie (AI software) mogelijk te maken op de Internet Site waaronder, maar niet gelimiteerd tot, profiling van tegenstanders, cheating software en alle andere mogelijkheden die een deelnemer een oneerlijk voordeel geven.

U/jij stemt ermee in dat het bedrijf maatregelen treft voor het detecteren van en beschermen tegen het gebruik van programma's en AI software, gebruik makend van een grote variatie aan methodes, waaronder maar niet beperkt tot, het lezen van actueel draaiende programma's op de computer van deelnemer. U stemt ermee in geen gebruik te maken van enige AI software en/of een dergelijk programma.

Competities en Promoties

Algemene voorwaarden en richtlijnen aangaande competities, promoties en bonussen, zijn  terug te vinden in het separate document "Bonus voorwaarden (BTC)

Specifiek toegevoegde voorwaarden voor deelname in dergelijke tijdelijke activiteiten zal worden gecommuniceerd via de spelregels die specifiek geschreven zijn voor de individuele competities, promoties en bonussen.

Bonussen kunnen in een gebruikers account worden geplaatst als onderdeel van een marketing campagne. Deze bonussen kunnen niet worden gerestitueerd of uitbetaald en kunnen uitsluitend worden gebruikt voor het deelnemen aan de spellen. Het is deelnemers/aanvragers verboden om accounts te openen met het doel om voordeel te behalen vanuit deze bonus en/of promotionele activiteiten. Het bedrijf beschouwt dit als onrechtmatig gedrag en behoudt zich het recht voor om de gebruikers accounts die zijn gemaakt om deze bonussen te verkrijgen, stop te zetten en-of te blokkeren. Hetzelfde geldt voor de transacties die hieraan verbonden zijn/waren.

Data afwijkingen

U begrijpt en stemt ermee in dat de data die in het bezit is van het bedrijf de enige rechtmatige bron is voor vastlegging van de resultaten van een spel, de hieruit voortvloeiende activiteiten en de omstandigheden waarin deze zich voor hebben gedaan. In geval van een conflict tussen de resultaten zoals weergegeven op het systeem en de resultaten op de server, worden de resultaten zoals geplaatst op de server doorslaggevend geacht.

Statistieken en aanverwante informatie

Live of real time statistieken en andere gerelateerde informatie verstrekt via de Internet Site zijn onofficieel. Statistieken worden alleen aangeboden voor informele- en/of vermaaksdoeleinden en worden niet gebruikt om de resultaten van de spellen vast te stellen. Hoewel het bedrijf en haar data leveranciers redelijke inspanningen verrichten om alle informatie accuraat en up-to-date aan te leveren, kan het bedrijf noch haar leveranciers aansprakelijk worden gehouden voor de accuraatheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de statistieken.

Verantwoord spelgedrag

Hulp

Het bedrijf is vastberaden in het aanmoedigen van verantwoord spelgedrag onder haar klanten en het aanmoedigen van de bewustwording op het gebied van problematisch spelgedrag (gokverslaving) en verbetering van de preventie, interventie en behandeling hiervan.

Lees a.u.b. ook de voorwaarden “Verantwoord Spelen” die verder ingaat op de toewijding van het bedrijf om de negatieve effecten van spelen met geld te minimaliseren en over de aanmoediging van verantwoord spelgedrag. Het bedrijf richt zich voortdurend op aansluiting op de nieuwste versies van regels, richtlijnen en voorwaarden die worden gesteld door de wetgevers en controlerende instanties binnen het gebied waarin de spellen worden aangeboden.  

Het bedrijf legt zichzelf op om jaarlijks een bijdrage te doneren ten behoeve van de voorkoming en genezing van problematisch gokken in Europa.

ZELF LIMITERING & ZELF UITSLUITING

VERZOEKEN TOT LIMITERING/UITSLUITING via E-MAIL TO SUPPORT@ZWEELER.COM

Het bedrijf heeft alle redelijke stappen genomen om te waarborgen dat:

 1. a) de minimale zelf uitsluitingsperiode die wordt aangeboden duurt niet minder dan 6 maanden doch niet langer dan 12 maanden;
 2. b) iedere zelf uitsluitingsperiode mag, op verzoek, verlengd worden voor een of meerdere periodes van minimaal 6 maanden;
 3. c) de mogelijkheden van zelf uitsluiting bieden de deelnemers de gelegenheid om te kiezen voor een zelf uitsluitingsperiode tot ten minste vijf jaar;
 4. d) Een deelnemer die ervoor kiest om een zelf uitsluitingsperiode aan te gaan, wordt in de gelegenheid gesteld om dit per direct te regelen zonder enige vorm van afkoel periode. Echter, wanneer de deelnemer de wens uitspreekt om eerst verder na te denken over de zelf uitsluiting dan mag hij/zij op een later tijdstip terugkomen om de zelf uitsluiting in te laten gaan;
 5. e) aan het einde van gekozen periode van zelf uitsluiting, blijft deze zelf uitsluiting gewoon van kracht voor een minimum periode van zeven (7) jaar, tenzij de deelnemer zelf pro actief actie onderneemt om weer deel te mogen nemen;
 6. f) Op het moment dat een deelnemer ervoor kiest om de zelf uitsluitingsperiode niet te verlengen en hij/zij pro actief een verzoek indient tijdens de 7 jarige periode die volgt op het einde van de zelf uitsluiting, dan krijgt deze persoon te maken met 1 dag afkoelingsperiode alvorens weer toe gelaten te worden tot de gebruikers account.

U kunt het bedrijf vragen om de volgende maatregel te implementeren:

 1. Een maximaal bedrag instellen dat voor u beschikbaar is om deel te nemen in een bepaalde periode [= ZELF LIMITATIE];

OF:

 1. Volledige uitsluiting van deelname voor een bepaalde of onbepaalde periode [= ZELF UITSLUITING].

U kunt het bedrijf ook verzoeken om de ingestelde maatregel te veranderen dan wel terug te draaien.

Als een vorm van directe bescherming van de deelnemer, gaan de volgende aanvragen per direct in na ontvangst van het verzoek (of zo snel als het bedrijf deze maatregel administratief weet in te regelen): 

 • Een initieel verzoek voor maatregel (1 of 2) zoals hierboven beschreven;
 • Een verzoek om het maximum te besteden bedrag binnen een bepaalde periode naar beneden bij te stellen;
 • Een verzoek tot het verlengen van de periode van zelf uitsluiting.

Als een vorm van indirecte bescherming van de deelnemers zullen verzoeken zoals hieronder beschreven pas na zeven (7) dagen na ontvangst van het verzoek van kracht worden.

 • Een verzoek tot het verhogen van het maximaal te besteden bedrag binnen een bepaalde periode;
 • Een verzoek om de periode van zelf uitsluiting te verkorten;
 • Een verzoek om een ingestelde maatregel volledig terug te draaien.

Het bedrijf kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor verliezen of schade die is te relateren aan de ingestelde maatregel (1 of 2) die de deelnemer voor zichzelf heeft ingeregeld dan wel uitgeschakeld.

VERZOEKEN TOT LIMITERING/UITSLUITING via E-MAIL TO SUPPORT@ZWEELER.COM

Accounts

Algemene bepalingen

Het bedrijf zal te allen tijde een lijst van deelnemers bijhouden en zal zorg dragen voor de veiligheid van alle gebruikers accounts. See www.zweeler.com/security and www.zweeler.com/privacy

Registratie en identiteit van de deelnemer

Het bedrijf zal nooit iemand toestaan om deel te nemen in de spellen behalve wanneer een individu is geregistreerd als deelnemer en in het bezit is van een gebruikers account.

Om een gebruikers account te kunnen openen, dient u een aanvraagformulier in te vullen waarin u  erkent/bevestigd:

 • Te voldoen aan de toegankelijkheidsvoorwaarden;
 • Uw identiteit
 • Uw woonplaats;
 • Uw geldige email adres;
 • Dat u zowel de aanvrager als de deelnemer bent/zal zijn.

Door het inzenden van het ingevulde aanvraagformulier bevestigt u dat het formulier naar waarheid, accuraat en volledig is ingevuld en de naam die is ingevuld correspondeert met de namen op de credit cards die zijn gebruikt voor het storten en uitbetalen. Indien deze informatie foutief blijkt te zijn aangeleverd, inaccuraat is, er sprake is van misleiding en/of het formulier incompleet is zal het bedrijf haar recht tot het verwijderen en/of schorsen van uw registratie en de bijbehorende gebruikers account, uitoefenen.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het bedrijf op de hoogte wordt gebracht als de informatie op het aanvraagformulier gewijzigd is/wordt.

Openen van een gebruikers account

Om deel te kunnen nemen dient u in het bezit te zijn van een gebruikers account. Bij het openen van een gebruikers account ontvangt u een code en een wachtwoord om toegang te krijgen tot de gebruikers account. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze code en/of wachtwoorden geheim blijven.

Door het openen van een gebruikers account geeft u impliciet toestemming aan het bedrijf om  alle persoonlijke data te verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke algemene data beschermingsregels die momenteel van kracht zijn. Het verwerken van persoonlijke data wordt uitsluitend uitgevoerd voor het gebruik van de spellen zoals deze worden aangeboden door het bedrijf. Het bedrijf streeft er naar om continue te voldoen aan alle toepasselijke algemene data beschermingsregels en zal pro actief opereren om te verzekeren dat alle regels en richtlijnen zoals beschreven in de toepasselijke data beschermingsregelementen op de kortst mogelijke termijn worden ingeregeld.

Het bedrijf verzekert dat alle persoonlijk gegevens eerlijk, rechtmatig en in overeenstemming met de geldende normen worden verwerkt. Deze gegevens worden alleen verzameld voor de doelstellingen zoals beschreven in de Privacy Policy (PP), een separaat onderdeel van deze overeenkomst die bekend is, gelezen is en geaccepteerd is, door de aanvrager / deelnemer.

Gebruikersnaam

Het bedrijf zal binnen haar eigen werkwijze en binnen de beperkingen van haar eigen interpretatie, de scherm namen en/of gebruikersnamen kwalificeren teneinde te kunnen garanderen dat u een naam kiest die niet als aanstootgevend, bezwaarlijk, oneerlijk of onfatsoenlijk kan worden ervaren door andere aanvragers/deelnemers.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om uw scherm naam en/of gebruikersnaam terug te trekken of af te wijzen wanneer zij dit redelijkerwijs noodzakelijk acht en zal u vervolgens de gelegenheid geven tot het aanmaken van een nieuwe scherm en/of gebruikersnaam.

Wachtwoord beveiliging

Uit veiligheidsoverwegingen wordt u aangeraden een sterk, niet voorspelbaar wachtwoord te kiezen. U bent verantwoordelijk voor geheimhouding van:

 1. Gebruikersnaam en wachtwoord;
 2. Gelinkt email adres;
 3. Wachtwoord beveiliging van het apparaat; en
 4. Toetsenborden scherm vergrendeling.

Alleen de deelnemers zijn geautoriseerd tot het deelnemen in de spellen. Zowel opzettelijk als ongewenst onbevoegd gebruik "door derden" van een gebruikers account zal worden gezien als een overtreding van deze overeenkomst. U dient contact op te nemen met het bedrijf indien er een reden is om te geloven dat ongewenst onbevoegd gebruik door derden zich voordoet. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van onbevoegd gebruik van de gebruikers account, ongeacht of dit opzettelijk of onbevoegd gebruik is (geweest).

Het is uw verantwoordelijkheid om gebruikersnaam, wachtwoord en andere beveiligingsdetails geheim te houden. Ieder spel waaraan wordt deelgenomen op basis van uw gebruikersnaam en beveiligingsdetails zal worden gezien als rechtmatig. Ongeacht wie er daadwerkelijk controle heeft over het spel aan uw kant van de connectie. Wanneer er ongerustheid is gerezen dat de gebruikers account in gevaar is, dient u het bedrijf hier direct over in te lichten. Toekomstige transacties die op basis van de voorgaande details worden uitgevoerd worden beschouwd nietig te zijn.

Het bedrijf zal onder geen enkel beding aansprakelijk zijn als u het wachtwoord vergeten bent, verkeerd hebt ingetypt of vergeten bent. Het bedrijf zal nooit aansprakelijk worden gehouden voor het opslaan van gebruikersnamen en wachtwoorden van haar aanvragers/deelnemers. Vervolgens zal het bedrijf nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade of verlies als gevolg van uw falen ons in te lichten over onbevoegd gebruik.

Meerdere Accounts

Elke aanvrager/deelnemer is gerechtigd tot het openen van een (1) enkele account. Het gebruiken van meer dan 1 account per persoon (zogenaamd "Multi-accounting") is ten strengste verboden. Het bedrijf behoudt zicht het recht voor om ieder moment gebruikers accounts en alle hieraan gekoppelde transacties van iedere deelnemer die meer dan 1 account heeft geregistreerd, direct te schorsen. Het bedrijf behoudt zich tevens het recht voor om deelname en de distributie van prijzengeld te blokkeren op het moment dat er aantoonbaar bewijs is van Multi-accounting.

Misbruik van Accounts

Bedragen die worden gestort op uw gebruikers account dienen te worden gebruikt voor deelnamen aan de spellen. Iedere verdachte activiteit die te verbinden is aan uw gebruikers account kan ertoe leiden dat het bedrijf uw gegevens overdraagt aan de relevante autoriteiten, de bedragen worden bevroren en de gebruikers account wordt gesloten.

In het geval van misbruik van de Internet Site en/of het systeem, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de gebruikers account van de betreffende deelnemer te sluiten of te blokkeren totdat de kwestie is opgelost.

Inactieve Accounts

Wanneer u de gebruikers account gedurende een periode van 24 kalender maanden niet gebruikt door middel van inloggen, zal deze gebruikers account op inactief worden gezet. Het bedrijf is gerechtigd om voor een periode van 6 maanden, aan het einde van iedere kalendermaand dat de gebruikers account inactief is, een administratieve bijdrage te rekenen van vijf (5) euro. Een vergelijkbaar bedrag mag worden geint van de deelnemer zijn rekening. 

In de maand voorafgaande aan de maand dat de gebruikers account op inactief wordt gezet, zal u minimaal drie (3) keer hierover worden ingelicht c.q. gewaarschuwd. Het bedrag zal niet worden doorbelast op het moment dat uw/jouw gebruikers account is gereactiveerd.

Zodra uw gebruikers account inactief is geworden, gaan alle bonussen op de accounts verloren en eenzelfde bedrag mag worden ingehouden van uw rekening. Voorgaande bonus bedragen zijn niet langer beschikbaar wanneer uw gebruikers account is gereactiveerd.

Sluiten van Accounts

U bent te allen tijde gerechtigd tot het sluiten van uw gebruikers account en stopzetting van deze overeenkomst. Dit kan gebeuren door een email te sturen naar: support@zweeler.com. Het bedrijf zal binnen een redelijke termijn reageren onder het voorbehoud dat u verantwoordelijk blijft voor de activiteit van uw gebruikers account totdat het bedrijf de stopzetting/ sluiting heeft bevestigd. Het bedrijf is gerechtigd tot het eindigen van deze overeenkomst direct na berichtgeving (of de poging tot berichtgeving) op het bij het bedrijf bekende email adres.

Indien het bedrijf een deelnemer z'n gebruikers account heeft geëindigd vanwege een falend veiligheidsonderzoek dan wordt het saldo op de betreffende account gezien als boetebedrag en is restitutie/terugstorting niet meer mogelijk.

In het geval van beëindiging, is het toegestaan om het openstaande saldo op te nemen. Het bedrijf zal er alle aan doen om te garanderen dat uitbetalingen plaatsvinden binnen de 48 uur volgende op het verzoek, maar houdt zichzelf niet verplicht tot het uitvoeren van betalingen binnen enige periode.

Gebruikers accounts genereren geen rente

Betalingen

Electronische Service Provider

Teneinde deelname aan de spellen te bewerkstellingen, bent u genoodzaakt om geld over te maken aan het bedrijf, wat inhoud dat u geld gaat storten naar- en ontvangen van het bedrijf. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om externe leveranciers (zoals "Electronic Service Providers" or "ESPs")  te contracteren voor het verwerken van dergelijke financiële transacties.

Vooruitlopend op dergelijke transactie verwerking, geeft u het bedrijf de onherroepelijke toestemming om voor zover noodzakelijk, deze ESP's te instrueren om stortingen en betalingen van en naar uw rekening te verwerken en u gaat akkoord dat het bedrijf dergelijke instructies, uit uw naam mag verstrekken aan de ESP's. U gaat ermee akkoord dat u bent verbonden aan de voorwaarden en gebruiksregels van elke toepasselijke ESP.  U stemt ermee in dat in een geval van een conflict tussen deze overeenkomst en de voorwaarden van de betreffende ESP, deze overeenkomst leidend is.

Betalingen door deelnemers

Stortingen

Iedere Credit of Debit kaart die wordt gebruikt in relatie tot een gebruikers account moet het eigendom zijn van de deelnemers. Het is ten strengste verboden om andermans individuele Credit of Debit kaart te gebruiken om geld te storten op uw gebruikers account. Spellen waaraan wordt deelgenomen door gebruik te maken van andermans kaart (niet op naam van de deelnemer) zijn onreglementair en ongeldig.

Cash geld wordt niet geaccepteerd. De Internet Site verschaft meerdere geaccepteerde betaalmethodes waarmee de deelnemer zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Het bedrijf behoudt zicht het recht voor om een maximum bedrag per transactie vast te stellen wat in de gebruikers account kan worden gestort. U garandeert dat de bedragen die op uw account worden gestort niet uit een illegale praktijk/ bron zijn verworven. Door deel te nemen aan de spellen verklaart u dat u op geen enkele wijze de Internet Site dan wel het systeem zal gebruiken met als doel om illegaal verworven bedragen door te zenden ("wit te wassen").

U stemt ermee in de Internet Site en/of het systeem niet te gebruiken voor illegale, frauduleuze of onrechtmatige transacties (waaronder witwassen van geld), overeenkomstig de wetten die gelden in de rechtsgebieden die zeggenschap hebben over uw manieren van handelen. Op het moment dat het bedrijf ook maar de minste twijfel heeft over de legaliteit van de gestorte bedragen op uw gebruikers account, behoudt zij zich het recht voor om op ieder moment de betreffende gebruikers account te bevriezen/ blokkeren totdat de kwestie is opgelost.

Stortingen naar een gebruikers account die 2.000 euro of meer bedragen, worden automatisch onderzocht op basis van de Anti Witwas richtlijnen (AML) behorende bij dit document. Deze regel is van kracht voor eenmalige betalingen alsmede voor meerdere kleinere betalingen die samen de som van 2.000 euro of meer vertegenwoordigen en binnen een periode van 180 dagen zijn verricht. Wanneer iemand een storting doet van 2.000 euro of meer binnen de hierboven gestelde periode, dan dient het bedrijf een kopie van het paspoort van de deelnemer op te vragen op het moment dat de uitbetaling van dit bedrag wordt aangevraagd.

In het geval van stornering van een gestort bedrag, worden winsten die gegenereerd zijn via de spellen ongedaan gemaakt, geconfisqueerd en teruggenomen uit de betreffende gebruikers account. Het bedrijf behoudt zich het recht voor uw gebruikers account, zonder verdere kennisgeving te sluiten wanneer er sprake is van stornering van een gestort bedrag.

Betaling door Zweeler

Opname. U kunt op ieder moment vragen om uitbetaling van het bestaande overschot op de balans van uw gebruikers account, in z'n geheel of in delen er vanuit gaande dat alle betalingen verricht zijn en bedragen gestort zijn. Onkosten die gemaakt worden in relatie tot een opname verzoek worden aan u doorbelast.

Opname verzoeken worden direct verwerkt. Het bedrijf heeft tot doelstelling om deze verzoeken binnen achtenveertig (48) uur te verwerken maar verplicht zichzelf niet om een opname verzoek binnen een specifieke periode af te ronden.

Opname verzoeken kunnen alleen worden aangevraagd door de deelnemer die verbonden is aan de betreffende gebruikers account en op basis van de voorwaarden zoals gespecificeerd op de Internet Site. Uitbetalingen worden verricht via exact dezelfde route als waar de betalingen ooit vandaan zijn gekomen met uitzondering van die situaties waarbij de leveranciers van betaaloplossingen niet de mogelijkheid bieden om de omgekeerde werkwijze te volgen als gebruikt bij de storting.

Een administratieve vergoeding van 5% met een minimum van 10 euro zal worden ingehouden wanneer er sprake is van een uitbetalingsverzoek op accounts die niet ten minste eenmalig gebruikt zijn voor deelname aan een spel. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om uitbetaling uit te stellen gedurende de periode dat het verificatie onderzoek over de leeftijd, identiteit en woonplaats van de betrokken deelnemer nog lopende is.

Stopzetting.

In geval van beëindiging van het spel

Stopzetting VOORAFGAAND:

Een spel kan worden stopgezet voordat de start van het externe sport evenement is geweest omdat:

 • Het externe sport evenement zelf is stopgezet en/of
 • Het bedrijf kies ervoor om het spel wegens andere redenen stop te zetten.

In beide gevallen zijn de volgende teruggave richtlijnen van kracht.

 • Het toelatingsbedrag wordt teruggestort aan de deelnemers hun gebruikers account
 • Enkel spel deelname (onderdeel van een toernooi) - GEEN TERUGGAVE!(*)
 • Enkel spel (geen onderdeel van het toernooi) – Het inschrijfgeld zal worden teruggestort naar de gebruikers account.

(*) Een stopgezet enkel spel dat onderdeel uitmaakt van een toernooi, zal worden uitgesloten van de resultaten "alsof deze zaken nooit onderdeel uitgemaakt hebben van het toernooi" nadat het specifieke toernooi is stopgezet.

Stopzetting GEDURENDE:

Spellen kunnen worden stopgezet gedurende het Externe sport evenement omdat:

 • Het externe sport evenement zelf is al stopgezet; en/of
 • Het bedrijf kiest er om andere redenen voor om de spellen niet voort te zetten.

In beide gevallen zijn de volgende teruggave richtlijnen van kracht.

 • Tournooi - Uitbetalen/geen terugstorting! (*)
 • Enkel spel en onderdeel uitmakend van een tournooi - Geen terugstorting! (**)
 • Enkel spel niet onderdeel uitmakend van een tournooi – Het inschrijfbedrag zal worden teruggestort naar de gebruikers account.

(*) Deelnemers van een gestaakt tournooi ontvangen de winsten die zij hebben verdient tot aan het moment waarop het tournooi werd gestaakt.

(**) Een gestaakt enkel spel dat onderdeel uitmaakt van een tournooi, wordt uitgesloten van de resultaten "alsof zij nooit deelgenoot is geweest van het tournooi" nadat het specifieke tournooi is gestopt.

In geval van onjuiste/ foutieve betaling

Door het bedrijf foutief aan een gebruikers account uitbetaalde bedragen, moeten worden geretourneerd aan het bedrijf. Het is de deelnemers´ verantwoordelijkheid om het bedrijf onmiddellijk na constatering in te lichten over de fout. Winsten die ten gevolgen van de foutieve betaling zijn gegenereerd, zijn onrechtmatig verkregen en dienen zodoende eveneens te worden geretourneerd aan het bedrijf.

Deelnemers Reserve

Gestorte en gewonnen bedragen worden na eindiging van een spel gereserveerd in een aparte geïsoleerde bankrekening (de geïsoleerde account) die wordt bewaakt door het bedrijf. Door de deelnemer opgenomen bedragen komen ook van deze geïsoleerde rekening. Het bedrijf zorgt ervoor dat de bedragen op deze geïsoleerde rekening gescheiden blijven van andere rekeningen die het bedrijf bezit.

Extra bepalingen gericht op betalingen

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om:

 • Betalingsbewijzen op te vragen van bijzondere betalingen aan deelnemer hun gebruikers account;
 • Bankrekeningnummers op te vragen van de deelnemers; en
 • De kredietwaardigheid van iedere deelnemer te toetsen (bijvoorbeeld door middel van de informatie die tijdens de registratie is verkregen of door derden hierover te benaderen).

Wanneer een deelnemer niet kredietwaardig is gebleken, heeft het bedrijf het recht om de bijbehorende gebruikers account te stoppen en deze deelnemer te verbieden om een andere gebruikers account te openen.

Het bedrijf garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw/jouw financiële gegevens, inclusief alle financiële documenten die (in)direct betrekking hebben met de transacties tussen u en het bedrijf alsmede tussen het bedrijf en de relevante belastingdiensten. 

ANTI WITWASSEN – Extra bepaling

Deze extra bepaling gericht op witwassen is verbonden aan de T&C om er zeker van te zijn dat u/jij,. Aanvragers, deelnemers en iedere andere lezer zich bewust is van onze ANTI WITWAS richtlijnen die te vinden zijn in het bij de T&C horende document genaamd: ANTI WITWAS richtlijn, die op te vragen is door te klikken op deze link:  

 https://zweeler.com/static/anti-money-laundering-policy

Aanvullend op deze separate ANTI WITWAS richtlijn het volgende:

HET IS EEN IEDER TEN STRENGSTE VERBODEN OM OP ENIGE MANIER de internet site, het systeem en of de server van het bedrijf, direct of indirect te gebruiken voor handelingen die te maken hebben met WIT WASSEN van geld. Zodra de aanvrager/deelnemer een gebruikers account heeft geopend, stemt hij/zij in met het naleven van alle regels en richtlijnen die in de EU van kracht zijn met betrekking tot het witwassen van geld. In het kort; de aanvrager/deelnemer verplicht zichzelf om geen geld te gebruiken dat op welke manier dan ook een uitvloeisel is van een misdrijf, misdaad of een andere vorm van onrechtmatig handelen.

Het bedrijf heeft het recht om iedere maatregel en/of procedure uit te voeren en zodoende de juistheid van de identiteit van een aanvrager/deelnemer te onderzoeken en te controleren.

Wanneer er geen bewijs is geleverd over de juistheid van de identiteit, of wanneer het bedrijf weet of een redelijk vermoeden heeft dat een transactie gerelateerd kan worden aan witwassen en/of het sponsoren van terrorisme, dan zal het bedrijf een dergelijke transactie niet afronden en heeft zij het recht om de details van deze transacties dor te geven aan de financiële inlichtingen diensten in Malta.

EXTRA BERICHT van het bedrijf Wirecard over het verwerken van betalingen

Wirecard verwerkt Credit Card betalingen voor het bedrijf. Voor vragen over een transactie of betalingsverwerking verwijzen wij u graag naar:

htps://www.wirecardbank.com/GDPR

Of belt u ons op  +49 (0)30 300 11 22 40* tussen 09:00 and 17:00 (CEST) Maandag t/m vrijdag of stuur een email naar:  eu.gdpr@wirecard.com

Systeem

Eindgebruikers overeenkomst

Door gebruik te maken van de internet site, ontvangt u een persoonlijke, niet exclusieve, niet overdraagbare licentie om het systeem te gebruiken. Het bedrijf verstrekt u een persoonlijk recht om het systeem en de internet site te gebruiken. Dit is een recht dat u verkrijgt om deel te nemen aan de spellen op de internet site. Dit recht wordt aan u verstrekt met een persoonlijk (niet commercieel) doel.

Omdat het bedrijf verboden is om derden deel te laten nemen aan de spellen via een deelnemers gebruikers account, accepteert het bedrijf  geen klachten over activiteit op uw gebruikers account die te wijten zou zijn aan het gebruik door derden. Het is uw verantwoordelijkheid om het bedrijf direct te informeren als u het vermoeden heeft dat uw gebruikers account wordt gebruikt door een derde partij. Het bedrijf kan dankzij deze informatie inspecteren en controleren wat er met de gebruikers account aan de hand is.

Door gebruik te maken van de internet site en door deel te nemen aan de spellen, aanvaard u dat u risico loopt en geld kunt verliezen.

Het is u verboden om op enige wijze handelingen te verrichten of gedrag te vertonen dat de reputatie van het bedrijf kan schaden en u erkent dat het gebruik van de internet site en/of het systeem geheel op eigen verantwoordelijkheid en risico is.

U verklaart hiermee dat u de bedrijfsveiligheid maatregelen op geen enkele manier zal (pogen te) overtreden of foutief te begrijpen. Als het bedrijf de geringste twijfel heeft of deze richtlijnen worden nageleefd, dan behoudt het bedrijf zich het recht voor uw account direct te bevriezen dan wel te blokkeren. U zal eveneens geen toegang meer krijgen tot alle andere internet sites en systemen die worden aangeboden door hetzelfde bedrijf. 

Vrijwaring & Aansprakelijkheidsbeperking

Gebruik van de Internet Site

Onder geen enkele voorwaarde zal het bedrijf aansprakelijk worden gehouden voor enig direct, indirect, disciplinerend, speciaal, incidenteel of gevolgschades en verliezen, verbonden aan of voortvloeiend uit deze overeenkomst, uw gebruik van de internet site en/of systeem en/of uw deelname in de spellen. Zij doen zich voor als contractbreuk en/of een onrechtmatige daad, zelfs als het bedrijf voorafgaand bericht over de mogelijkheid van dergelijke schade en verlies heeft ontvangen.

Nooit zal het bedrijf verantwoordelijk zijn voor het slecht functioneren van de software, bugs of virussen waardoor data verloren gaat en/of enige andere beschadiging aan uw computer of software. Verder is het bedrijf niet verplicht tot het leveren van overvloedig of back up netwerk en/of systeem.

Het bedrijf zal niet aansprakelijk worden gehouden voor veranderingen aan uw gebruikers account door een derde partij die de internet site of het systeem inzet voor het uitvoeren van een IAT (interne account transfer) gebruik makend van uw naam, gebruikers naam en password.

Het bedrijf is niet verplicht om de inhoud van de internet site te verversen. De inhoud mag worden vervangen zonder kennisgeving aan u. Het bedrijf zal er alles aan doen om de accuraatheid van de informatie op de internet site te handhaven maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bevooroordeling, verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze informatie.

Zonder zich te willen beperken door de limitatieve opsomming die hieronder staat beschreven, zal het bedrijf geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de hieronder beschreven aangelegenheden:

 • Fouten, typfouten, interpretatie fouten, misverstanden, leesfouten, vertalingsfouten, spellingsfouten, transactie fouten, technische gevaren, registratie fouten, overduidelijke fouten/ misverstanden, overmacht / Force Majeure en of enig andere vergelijkbare fout;
 • Overtreding van de regels, richtlijnen en T&C voorwaarden;
 • Criminele activiteiten;
 • Advies aan de deelnemers, ongeacht de vorm van het advies, verstrekt door het bedrijf;
 • Financieel risico en verlies, inclusief, maar niet beperkt tot wisselkoers variaties;
 • Juridische acties en/of andere middelen;
 • Menselijk geweld waaronder: Oorlog, rellen, terrorisme, vijandige acties;
 • Natuurrampen, waaronder: Aardbevingen, orkanen/ tornado's/zware storm of brand;
 • Onacceptabele/onvoorspelbare handelingen van overheden en autoriteiten; of
 • Overmacht (Act of god)

Zodoende maakt het bedrijf geen beloftes en geeft het geen garanties (impliciet noch expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties voor nauwkeurigheid, geschiktheden en toepasselijkheid) dat de inhoud nauwkeurig, toepasselijk en geschikt is behoudens waar deze garanties niet nadrukkelijk kunnen worden uitgesloten op basis van de wetgeving waar deze overeenkomst onder valt.

Het bedrijf garandeert niet dat uw handelingen en/of gebruik van de internet site rechtmatig en/of toegestaan is in enig rechtsgebied en het bedrijf ontkent dergelijke garanties nadrukkelijk in iedere situatie en op elk moment. Door gebruik te maken van (enig onderdeel van) de internet site, staat u er zelf voor in dat uw activiteiten/handelingen rechtmatig zijn binnen het rechtsgebied waarin u zich bevindt op het moment dat u deelneemt aan de spellen.

Gebruik van de internet site is volledig op eigen risico. De internet site en de inhoud worden verschaft op de wijze waarop u ze aantreft/ze zijn.

Diensten

Het bedrijf levert de spellen en het systeem zoals ze zijn zonder garanties, verzekeringen of verbintenissen en of verklaringen, expliciet noch impliciet, rechtmatig of anderszins. Het bedrijf sluit de volgende zaken uit: voorwaarden, condities, garanties zowel impliciet en expliciet, inclusief maar niet beperkt tot commerciële voorwaarden en/of richtlijnen met betrekking tot kwaliteitseisen, kunde en aanpassingsvermogen, volledigheid en nauwkeurigheid van spellen en /of het systeem, tenzij hiermee niet wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving.

Het bedrijf garandeert niet dat de internet site en/of het systeem zijn toegestaan, de deelnemer volledig tevreden zullen stemmen, volledig veilig en foutloos zijn, regelmatig worden geüpdate, nooit onderbroken worden, virus en foutvrij zijn, continue operationeel en adequaat zijn. Ook garandeert het bedrijf niet dat een fout of beschadiging van het systeem regelmatig wordt gerepareerd / aangepast, dat de materialen betrouwbaar zijn en dat alle andere informatie die wordt verkregen adequaat en/of betrouwbaar is. 

Wanneer er in relatie tot de regels en richtlijnen of alle andere parameters die samen het systeem vormen, sprake is van tegenstellingen in het systeem of in de communicatie methodes door virussen of bugs, dan kan het bedrijf nooit aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, kosten, uitgaven, verliezen of claims die door dergelijke tegenstellingen zijn ontstaan. Indien dergelijke fouten zich voordoen, dan behoudt het bedrijf zicht het recht voor om alle gerelateerde spellen te staken en alle mogelijke maatregelen te nemen om de fouten te corrigeren. Het bedrijf is niet verplicht om in dergelijke gevallen een noodnetwerk of vergelijkbaar noodsysteem te verstrekken.

Het bedrijf kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten te handelen van een internet provider of enige andere derde partij waarmee een deelnemer contractueel een relatie heeft om toegang te krijgen tot het internet, de spellen en-of het systeem. In geval van bemiddeling tussen de internet provider en de deelnemer, zal het bedrijf nooit een partij zijn in de onderhandelingen en dergelijke situaties hebben geen invloed op de verplichtingen die de deelnemer heeft richting het bedrijf op basis van deze overeenkomst.

U erkent dat u ervoor heeft gekozen om de internet site en het systeem te willen gebruiken op uw eigen risico en verantwoordelijkheid.

Verlies of beschadiging

Met het accepteren van deze voorwaarden wordt u ook gehouden tot het integraal schadeloosstellen, exonereren, vrijstellen en verdedigen van het bedrijf, de moeder/houdster maatschappij, dochterondernemingen, aanverwante bedrijven en agenten alsmede de medewerkers, directeuren, leidinggevenden, aandeelhouders en vertegenwoordigers van alle hiervoor vermelde entiteiten (gezamenlijk genaamd de "vrijgestelde partijen") in het geval van een klacht, verantwoordelijkheid, schade, verlies, kost of uitgave, inclusief maar niet beperkt tot de juridische kosten die de vrijgestelde partijen moeten maken als gevolg van een schending van deze overeenkomst, een overtreding van de regels en/of de rechten zoals vastgesteld door het bedrijf of van een derde partij, bij gebruik van de internet site en/of het systeem met uw gebruikersnaam en wachtwoord, al dan niet met opzet of ongewenst, alsmede volledige acceptatie van voordeel aan uw zijde.

Het bedrijf is onder geen beding verantwoordelijk voor een verlies of beschadiging, direct dan wel indirect, dat u of enige derde partij zou hebben geleden als gevolg van het gebruik van de internet site en/of het systeem inclusief maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door een zakelijk verlies, een verlies van voordeel, een verlies van geanticipeerd voordeel, onderbreking van werk, verlies van zakelijke informatie of enige ander financieel verlies en/of de gevolgschade.

De internet site kan links bevatten naar andere sites. Het bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid voor de accuraatheid en/of de toepasselijkheid van de informatie, data, opinies, adviezen en uitspraken die op dergelijke site vermeld staan. Wanneer u dergelijke sites via deze links op gaat dan doet u dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Door in links naar andere sites te voorzien, neemt het bedrijf nadrukkelijk geen rol aan als uitgever of verspreider van de verspreide informatie van deze sites en zoekt het evenmin naar de functie om deze sites te monitoren of te controleren. Een link naar een andere site moet ook nooit worden geïnterpreteerd alsof deze een onderdeel uitmaakt van of anderszins gelieerd is aan het bedrijf. Het bedrijf beveelt inhoud van een dergelijke site niet aan en onderschrijft de inhoud ook niet en dat heeft mede, zonder enige beperking, betrekking op hyperlinks naar of inhoudelijke boodschappen die op andere sites staan. Het vermelden van een derde partij en/of de diensten /producten van deze derde partij op de internet site dient nooit te worden gelezen als een onderschrijving van deze partij/diensten/producten. 

Het bedrijf is op geen enkele manier verantwoordelijk voor verliezen of beschadigingen die u of een derde partij heeft geleden als een gevolg van aanpassingen, onderbrekingen of uitstellen van diensten die via de internet site en/of het systeem worden aangeboden.

Het bedrijf is op geen enkele manier verantwoordelijk voor verliezen of beschadigingen, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winsten als gevolg van een slecht of verkeerd functioneren van de internet site en of het systeem, enige vertraging, onderbreking, overdracht, verlies of onregelmatigheid van data, incorrect functioneren van de communicatiemiddelen, illegaal gebruik van de internet site of de inhoud, een defect of omissie of enige ander factor buiten de controle van het bedrijf. Wanneer een foutieve werking van de internet site en/of het systeem een winst tot gevolg heeft, behoudt het bedrijf zich het recht voor om alle winsten terug te vorderen ongeacht of deze al zijn verzilverd of nog op de gebruikers account staan. U bent verplicht om het bedrijf direct te compenseren en bovendien te informeren over het disfunctioneren. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht en oordeel, bedragen die u op deze wijze onrechtmatig heeft verkregen, rechtstreeks in te houden van uw gebruikers account.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor schade die u of enige derde partij kunt ervaren als gevolg van de transmissie, opslag of ontvangst van vertrouwelijke dan wel gepatenteerde informatie die u verstrekt of waarvan u nadrukkelijk of impliciet toestemming geeft aan het bedrijf om deze te maken, alsmede niet voor fouten of veranderingen die worden gemaakt in verzonden, opgeslagen of ontvangen informatie.

Intellectueel eigendom

De internet site is uitsluitend gemaakt voor het gebruik door deelnemers. Het is niet toegestaan om de inhoud op enige manier en/of enig moment te kopiëren, aan te passen, te verbasteren, distribueren, verzenden, vertonen, reproduceren, overdragen, te uploaden of te downloaden.

De weergave van enig handelsmerk op de internet site, geeft de aanvrager/deelnemer geen enkel recht om deze internet site te gebruiken. Het ongeautoriseerd downloaden of kopiëren van enig materiaal dat op de internet site wordt weergegeven, waaronder maar niet beperkt tot, het ontwerp van de internet site zelf zal worden beschouwd als een overtreding van toepasselijke intellectuele eigendomsrechten.

De internet site mag alleen voor rechtmatige doeleinden worden gebruikt. Gebruik van de internet site voor overdracht, distributie, publicatie of opslag van enig materiaal op of via een internet site die in overtreding is met toepasselijke wetten, regels of rechten van derden, is ten strengste verboden. Hierbij is inbegrepen (zonder beperkingen) het gebruik van de internet site of de overdracht, publicatie of opslag van enig materiaal op of via de internet site op een manier of voor een doel dat in strijd is met copyrights, merkenrechten, handelsgeheim of enig ander intellectueel eigendomsrecht, obsceen of schadelijk is voor minderjarigen of inhoudelijk illegaal, intimiderend, lasterlijk of eer rovend, overtreedt privacy- of data beschermingswetten, frauduleus is of in strijd is met enig controlerend instrument voor uitwisseling en/of wetgeving verbonden aan Skill Gaming. U stemt ermee zich nimmer te gaan begeven in het gebruiken, kopiëren of distribueren van intellectuele eigendommen anders dan degene waarvoor nadrukkelijk toestemming is gegeven in deze voorwaarden.

Contractbreuk

Wanneer u faalt in het nakomen van de voorwaarden van deze overeenkomst of wanneer het bedrijf een redelijk vermoeden heeft dat u faalt in het nakomen van de voorwaarden van deze overeenkomst, behoudt het bedrijf zich het recht en alle andere middelen die zij toch haar beschikking heeft voor om, op basis van haar eigen goeddunken, al uw gebruikers accounts te blokkeren en hiervan ter compensatie van de geleden schade een bedrag ter hoogte van de benodigde schadevergoeding van uw account op te nemen of dit te gebruiken als borgstelling totdat een rechterlijke uitspraak is gedaan.

Beperking van de aansprakelijkheid

Op het moment dat het bedrijf aansprakelijk bevonden is ,op welke manier dan ook, door een legitieme en competente autoriteit of rechtbank, dan zal de aansprakelijkheid van het bedrijf zich beperken tot het bedrag waarin daadwerkelijk is deelgenomen in de spellen of het netto winstbedrag ,dat relevant is voor de specifieke deelnemer, waarbij het laatste bedrag van deze uitkomsten leidend is OF als alternatief indien relevant en toepasselijk, het bedrag dat is opgenomen in de gebruikers account dan wel het bedrag dat is verzonden naar of van de gebruikers account, wederom is hierbij het laagste bedrag leidend.

Bezwaren en Klachten

Bezwaren of klachten die betrekking hebben op het "Hoe" de wedstrijden zijn gecreëerd en ontworpen dienen te worden aangedragen voor de start van het corresponderende Externe sport evenement.

U onderkent en accepteert hiermee dat elk bezwaar van u, ouder dan zeven dagen na de afrondingsdatum van de transactie die onderwerp is van de betreffende bezwaren, er zal niet worden inbegrepen en heeft geen waarde.

U mag uw bezwaren uitten via email naar support@zweeler.com. Het bedrijf zal er alles aan doen om gemelde bezwaren zo snel als mogelijk op te lossen.

Onder geen beding kan het bedrijf verantwoordelijk worden gehouden voor het onderzoeken en/of het initiëren van een klacht die door een deelnemer is gemaakt tegen een andere deelnemer om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de voorwaarden van deze overeenkomst.

Het bedrijf kan naar eigen goeddunken beslissen om stappen te ondernemen tegen personen die worden verdacht van onrechtmatige / illegale handelingen.

Geschillenregeling

Ieder geschil of meningsverschil dat te verbinden is aan- of voortvloeit uit deze voorwaarden zal worden geregeld in Malta overeenkomstig de wetten en regels van Malta door middel van het aanstellen van een enkele onafhankelijke bemiddelaar die door beide partijen akkoord is bevonden. Beide partijen krijgen de gelegenheid om een verzoek aan de andere partij aan te bieden waarin instemming wordt verzocht met een bepaalde bemiddelaar. Wanneer er binnen 14 dagen, na uitwisseling van de verzoeken tot aanstelling van een bemiddelaar nog geen overeenstemming is verkregen dan zal een bemiddelaar worden aangesteld door de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter van het Malta Arbitration Centre.

De klantenservice team van Zweeler zal altijd pogen om klachten professioneel en klantvriendelijk op te lossen. Echter, wanneer u in contact bent geweest met het bedrijf en alsnog niet tevreden bent met de geboden oplossing, laat het dan AUB aan ons weten. Wij zijn verplicht om u in dat geval te wijzen op alternatieve opties van geschillenregeling. Het bedrijf maakt hiervoor gebruik van een ADR (alternatieve Dispuut Regelaars) leverancier met de naam Promediate. Promediate levert een onafhankelijke geschillenregelingsservice. Details hierover kunt u vinden op de volgende website: www.promediate.co.uk

Meer onafhankelijke informatie over online geschillenregeling kunt u nalezen op de volgende website van de Europese commissie: http://ec.europa.eu/odr

Geldend Recht

Op deze overeenkomst is het recht van het land Malta onherroepelijk en volledig van toepassing zonder gehoor te geven aan conflicterende wetgeving. De partijen erkennen het exclusieve rechtsgebied van het land Malta voor het regelen van geschillen in verband met- of voortvloeiend uit deze overeenkomst. Deze overeenkomst valt nadrukkelijk en onomstotelijk niet onder de regelgeving van de United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods.

Indien een of meerdere voorwaarden zoals omschreven in de deze overeenkomst volgens een competente autoriteit / bevoegde rechtbank, ten delen of in zijn geheel,  nietig of onuitvoerbaar zijn gebleken,  dan zullen de resterende voorwaarden en richtlijnen waarop deze uitspraken niet van toepassing zijn, volledig legitiem zijn en in stand blijven.

Iedere ontheffing door het bedrijf van een schending van een of meerdere van de voorwaarden door een deelnemer kan, zal en mag nooit worden beschouwd als een ontheffing voor een volgende vergelijkbare schending van dezelfde of een andere voorwaarde in deze overeenkomst.